...

با تو ایمنم

و با تو سرشارم

                   از هرچه زیبایی است

پناهم باش تا سنگینی غربت

                  از شانه هایم فرو ریزد

و ملال تنهایی،از چشم هایم

 

 

من از دوردست ها آمده ام

.

.

.

و از سرزمینی که آسمانش

تنها دو پیراهن دارد

روزها آبی می پوشد

و شب ها پیراهنی بلند

               که تاب می خورد

                         در رقص هزارویک ستاره روشن

.

.

.

باورم کن، که شعر در من

                          طغیان یگانگی است

                                 و حماسه دوست داشتن

من دیگرگونه دوست می دارم

و دیگرگونه یگانه ام

مرا تنها می توان با من سنجید

و تو را تنها با تو

                     که سال هاست در جستجویت بوده ام

.

.

.

با این همه

هنوز در تو حیرانم

                   که تمامی عشقی در یک وجود

و تمامی آرزویی

                  در یک لباس

 

محمد رضا عبدالملکیان

 

نوشته شده در شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ساعت 10:57 توسط |


آخرين مطالب
» کجا بودی؟
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

 Design By : Pichak